Om allmänmedicin.se

Om allmänmedicin.se

På allmänmedicin.se kan du söka både i välkända böcker och på de bästa svenska och internationella medicinska webbplatserna. Du hittar också snabbt diagnoskoder, länkar, de vanligaste blanketterna, patientinformation och beslutsstöd för sjukskrivning.

Vi berättar inte hur jobbet ska göras, vi tror på självständighet och kritiskt tänkande. Men vi har ett brett utbud av information som kan ge stöd för den egna kompetensen och erfarenheten i många olika situationer. Allmänmedicin.se är den mest omfattande och kompletta medicinska resursen för Sveriges allmänläkare.

Dessa böcker har du tillgång till på allmänmedicin.se:

 • Allmänläkarpraktikan – Barn
 • Allmänläkarpraktikan – Diabetes och andra endokrina sjukdomar
 • Allmänläkarpraktikan – Hjärt-kärlsjukdomar
 • Allmänläkarpraktikan – Njursjukdomar, urologi, gynekologi
 • Allmänläkarpraktikan – Ortopedi
 • Allmänmedicin
 • Barnmedicin
 • Gynekologi
 • Jourhandboken
 • KOL i primärvården
 • Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
 • Matell-Reichards Akutmedicin
 • Medicinska mag- och tarmsjukdomar
 • Neurologi
 • Ortopedi i primärvård
 • Procedurhandboken
 • Psykiatri för primärvård
 • Rorsmans Dermatologi Venerologi
 • Vardagspediatrik
 • Äldres läkemedelsbehandling
 • ÖNH-handboken

Utvalda medicinska sajter som du når via sökningen på allmänmedicin.se:

 • Cochrane reviews
 • Dermis Diabeteshandboken
 • e-medicine
 • GP Note Book
 • Infpreg
 • Internetmedicin
 • Janusinfo
 • Läkartidningens artikelarkiv
 • Läkemedelsverket, Merck Manual
 • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
 • Praktisk Medicin
 • Rikshandboken Barnhälsovård
 • SBU, Socialstyrelsen ovanliga diagnoser
 • Trip Database
 • UpToDate
 • VISS
 • Vårdriktlinjer Örebro Läns Landsting
 • Vårdverktyget.se

Introduktionsfilm

Här kan du se en kort film som visar hur allmänmedicin.se fungerar.

Bakgrund

Allmänmedicin.se startades 2007 av Fredrik Settergren, leg. läkare och specialist i allmänmedicin. Tjänsten drivs sedan 2012 av Studentlitteratur. Databasen över ICD-10-koder som används på allmänmedicin.se har skapats av Björn Giver och Åsa Theander.

Studentlitteratur är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Förlaget har sedan länge en gedigen utgivning som vänder sig till blivande och praktiserande allmänläkare. Allt större del av utgivningen innehåller digitala komponenter. Förlaget erbjuder också sedan tidigare webbtjänster för kompetensutveckling gentemot professionsmarknaden.

Redaktionellt råd

Arbetet med allmänmedicin.se drivs av en redaktion på Studentlitteratur. Mer om oss kan du läsa under rubriken Kontakta oss. Innehåll och funktioner på webbplatsen diskuteras också fortlöpande med ett externt redaktionellt råd bestående av verksamma läkare.

Det redaktionella rådets medlemmar:

Staffan Olsson
Specialist i allmänmedicin vid Brahehälsan Löberöd (Praktikertjänst). Stort intresse för informationsinhämtning, handledning och undervisning.
 

Christer Peterson
Medicine doktor, specialist i allmänmedicin i Växjö och författare/medförfattare till flera böcker på Studentlitteratur.

 

Fredrik Settergren
Specialist i allmänmedicin vid Samariterhemmets vårdcentral i Uppsala. Grundare av och medicinsk redaktör för allmänmedicin.se. Författare till Medicin på webben, en internetguide för svensk sjukvård