Allmänläkarpraktikan – Smärta, sömn och stress

Allmänläkarpraktikan – Smärta, sömn och stress

I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande frågorna angående smärta, sömn och stress. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Den riktar sig även till AT- och ST-läkare samt till studenter som önskar en praktisk handbok att bära med sig i fickan. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Innehållsförteckning