Allmänläkarpraktikan – Gastroenterologi och anemi

Allmänläkarpraktikan – Gastroenterologi och anemi

Här ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande mag- och tarmsjukdomarna. Boken innehåller kapitel om matspjälkningens fysiologi, gastroesofageal reflux, dyspepsi, tunntarmens sjukdomar, leversjukdomar, kolonsjukdomar, proktologi och anemi. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Innehållsförteckning