Symtom Diagnos Terapi

Symtom Diagnos Terapi

Varje dags tjänstgöring vid hälsocentral eller akutmottagning kräver hundratals bedömningar och beslut. Processen från symtom, via diagnos, till åtgärd måste ofta genomföras vid det aktuella kontakttillfället, under stark tidspress. Det är i denna kritiska beslutssituation som denna bok vill utgöra ett användbart stöd. Den möjliggör att, på ett fåtal minuter, erinra om vad som är vanligt, vad som är viktigt och vad som är försåtligt. Den ger stöd i den primära differentialdiagnostiken och förslag på konkret handläggning.

Innehållsförteckning