Allmänläkarpraktikan – Diabetes och andra endokrina sjukdomar

Allmänläkarpraktikan – Diabetes och andra endokrina sjukdomar

Boken ger förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna. I denna andra upplaga har kapitel med tips och råd kring hur man kan hjälpa patienten att nå bättre metabola mål tillkommit. De farmakologiska kapitlen är helt omskrivna och redogör på ett handgripligt sätt för hur nya och gamla komponenter i behandlingsarsenalen kan kombineras för att nå bästa möjliga effekt och nytta.

Innehållsförteckning