Allmänmedicin

Allmänmedicin

Detta är den svenska versionen av den tredje utgåvan av det norska standardverket Allmennmedicin. Innehållet har ytterligare omarbetats och anpassats för svenska förhållanden under ledning av Birgitta Hovelius. Samtliga kapitel har uppdaterats, och dessutom har helt nya kapitel tillkommit.

Innehållsförteckning