Matell-Reichards Akutmedicin

Matell-Reichards Akutmedicin

Här behandlas ett stort antal akutmedicinska sjukdomstillstånd. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och går systematiskt igenom vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. Ett kapitel berör medicinska åtgärder och procedurer, t.ex. lumbalpunktion, syrgasbehandling och buktappning. Nytt i denna tionde, reviderade upplaga är bland annat att det tillkommit ett helt nyskrivet kapitel om akut allergi, och att venös tromboembolism och koagulationsrubbningar har fått ett eget kapitel.

Innehållsförteckning