Vardagspediatrik – för primärvården

Vardagspediatrik – för primärvården

Här beskrivs de besvär och sjukdomar hos barn som föräldrar oftast söker hjälp för i den öppna vården. Boken ger vägledning när det gäller vad primärvården kan utreda och behandla och när barnet ska remitteras vidare. Allergiska sjukdomar, hudsjukdomar, infektionssjukdomar och njur- och urinvägssjukdomar är några av de sjukdomsområden som tas upp. Ett särskilt avsnitt behandlar akuta pediatriska tillstånd. Boken ger också en kortfattad sammanfattning av barns normala utveckling samt olika åldersrelaterade referensvärden.

Innehållsförteckning