Psykiatri för primärvård

Psykiatri för primärvård

Här ges vägledning för allmänläkare som i sin vardagskliniska verksamhet möter patienter med psykisk sjukdom, psykiska symtom eller psykisk ohälsa. Boken beskriver vanliga symtom och hur dessa kan tolkas samt hur olika stressmoment kan påverka sjukdomsbilden. Den tar även upp hur vanliga och mindre vanliga psykiska tillstånd kan handläggas i primärvården och när specialistpsykiatrin ska konsulteras. I ett särskilt kapitel redogör författaren dessutom för läkarens juridiska ansvar.

Innehållsförteckning