KOL i primärvården

KOL i primärvården

Boken går igenom begrepp och definitioner som ofta påträffas i samband med KOL samt riskfaktorer för sjukdomsutveckling. Den inflammatoriska reaktionen vid KOL berörs kortfattat medan den kliniska bilden, olika sjukdomsuttryck och KOL-diagnostik beskrivs mer ingående. Behandlingsdelen är tämligen omfattande och tar upp frågor om rökavvänjning, sjukgymnastik, läkemedelsbehandling, arbetsterapi, nutritionsfrågor, omhändertagande vid akuta exacerbationer, behandling av respiratorisk insufficiens, kirurgi och utbildningsfrågor.

Innehållsförteckning