Allmänläkarpraktikan – Ortopedi

Allmänläkarpraktikan – Ortopedi

Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i rörelseorganen. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Innehållsförteckning