Allmänläkarpraktikan – Njursjukdomar urologi gynekologi

Allmänläkarpraktikan – Njursjukdomar urologi gynekologi

Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna inom nefrologi, urologi och gynekologi. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Innehållsförteckning