Medicinska mag- och tarmsjukdomar

Medicinska mag- och tarmsjukdomar

En efterlängtad bok, den första i sitt slag på svenska om medicinska mag–tarmsjukdomar. En stor del av landets främsta specialister har bidragit till att belysa det aktuella kunskapsläget inom hela gastroenterologin.

Innehållsförteckning