Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin

Klinisk kemi i praktisk medicin finns sedan 40 år på avdelningar, mottagningar och vårdcentraler – överallt där man behöver ta prover för kliniskt kemiska analyser och tolka deras resultat. Nu föreligger den i sin nionde upplaga efter omfattande revision och med nyskrivna kapitel. Avsnitten om tolkning av analysresultat, allergi och autoimmunitet, hjärtinfarkt och hjärtskademarkörer, graviditet, infertilitet och prenataldiagnostik samt läkemedel, förgiftningar och missbruk är helt nyskrivna. 

Innehållsförteckning