Ortopedi i primärvård

Ortopedi i primärvård

Antalet personer med besvär i rörelseapparaten tenderar att öka. Primärvården och den kommunala hemvården får ansvaret för allt svårare sådana fall. Denna bok beskriver dessa tillstånd och principer konkret och i en form som är användbar i det dagliga praktiska arbetet. Boken omfattar bl.a. kapitel om barnfrakturer, septisk artrit och försäkringsmedicin. 

Innehållsförteckning