Rorsmans Dermatologi Venerologi

Rorsmans Dermatologi Venerologi

Boken har aktualiserats genom att alla kapitlen grundligt bearbetats och kompletterats. Andra nyheter i den 8:e upplagan är ett introduktionskapitel om dermato-venereologisk epidemiologi, samt nyskrivna kapitel om Huden som spegel av invärtes sjukdom och Genitala dermatoser. Det omfattande bildmaterialet har utökats med närmare 40 nya färgbilder. Viktiga sjukdomar visas i flera varianter för att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi.

Innehållsförteckning