Allmänläkarpraktikan – Barn

Allmänläkarpraktikan – Barn

Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans form ges konkret handledning i hälsovårdsfrågor samt förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna hos barn. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Innehållsförteckning