Allmänläkarpraktikan – Hjärt-kärlsjukdomar

Allmänläkarpraktikan – Hjärt-kärlsjukdomar

Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans form ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande hjärtkärlsjukdomarna. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Innehållsförteckning