Kopiering och återgivning

Kopiering och återgivning

Innehållet på allmänmedicin.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.

© Författarna och Studentlitteratur

Innehållet får inte kopieras eller spridas på annat sätt.

Om du vill återge något ur våra böcker, behöver du tillstånd för detta. Studentlitteratur är inte alltid rättsinnehavare, men du kan alltid börja med att kontakta oss för besked. De uppgifter vi behöver för att lätt kunna hjälpa dig är:

  • Titel
  • Författare
  • Sidnummer
  • Uppgifter om var du vill publicera detta material
  • Vilken marknad och målgrupp ditt material vänder sig till
  • Antal exemplar som kommer att tryckas/mångfaldigas

Kontaktpersoner vid frågor om kopiering och återgivning

Kerstin Berglund, Rights Manager
Tel. 046-31 22 94

Kristina Karlsson, Rights Manager
Tel. 046-31 21 99