Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin

Denna tionde upplaga av Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin utgör en grundlig bearbetning av det populära verket. Samtliga kapitel har reviderats och kapitlen om tolkning av analysresultat, vatten, elektrolyter, blodgaser, mag–tarmkanalen och immunologi har skrivits om från grunden. Revideringen har skett i samarbete mellan verksamma inom klinisk farmakologi, klinisk immunologi och klinisk kemi.


Innehållsförteckning