Allmänläkarpraktikan – Diabetes och andra endokrina sjukdomar

Allmänläkarpraktikan – Diabetes och andra endokrina sjukdomar

Tredje upplagan

I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna. Jämfört med andra utgåvan har samtliga kapitel uppdaterats och stora delar av kapitlet om sköldkörtelsjukdom skrivits om. Avsnitten om farmakologisk behandling av diabetes är omskrivna och redogör på ett handgripligt sätt för hur nya och gamla komponenter i behandlingsarsenalen kan nyttjas och kombineras för bästa möjliga effekt och nytta.

Innehållsförteckning