Vi skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas. Studentlitteratur följer de nya direktiven genom att förtydliga och förstärka skyddet för dina personuppgifter. Här berättar vi om några förändringar för dig som har ett konto på allmänmedicin.se.

Samtycke till nyhetsbrev

När du är abonnent på eller har ett provkonto på allmänmedicin.se får du ett nyhetsbrev med nyheter och användningstips samt information om Studentlitteraturs övriga produkter och tjänster med relevans för verksamma inom det allmänmedicinska området. 

Du reglerar ditt samtycke till detta på sidan samtycke när du är inloggad på allmänmedicin.se. Du kan också, liksom tidigare, avregistrera dig direkt i nyhetsbrevet.

Automatisk översyn av medlemsregistret

Som en följd av GDPR inför vi också mer systematiska gallringsrutiner för användarregistret, så att konton som inte längre är aktiva och personuppgifter som inte längre behövs automatiskt rensas bort efter en tid.

Om du haft ett abonnemang eller provkonto som avslutats, kommer alltså inte dina uppgifter att ligga kvar i vårt register mer än en begränsad tid efteråt.

Sparar bara det som behövs

Vi har alltid varit noga med att bara lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om våra användare på bästa sätt. I och med GDPR kan du känna dig ännu tryggare med hur vi hanterar den information vi har om dig.

Ta del av personuppgiftspolicyn i sin helhet här.


Veta mer?

Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation och är en förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter inom hela EU. I Sverige brukar den också kallas Allmänna dataskyddsförordningen och ersätter den äldre Personuppgiftslagen (PUL).

Har du frågor som rör dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Kundservice, kundservice@studentlitteratur.se, telefon 046-31 21 00.