Rorsmans Dermatologi Venereologi

Rorsmans Dermatologi Venereologi

En redaktionskommitté bestående av representanter från Sveriges alla universitetshudkliniker har arbetat fram denna upplaga. Alla kapitel har grundligt bearbetats och kompletterats både vad gäller text, bildmaterial, faktarutor, sökregister och litteratur-
hänvisningar. Andra nyheter i den 9:e upplagan är en helt ny layout med bland annat färglagda och schematiska bilder. Fokus är dock som tidigare koncentrerat på det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Nionde upplagan, utgiven 2017.

Innehållsförteckning