Svalget

Kristian Roos

Anita Groth

Definitioner

Anatomi och fysiologi

figur 9.3kapitel 9

Symtomatologi och differentialdiagnoser

Globus (klumpkänsla) i halsen

Sveda och slem(känsla) i svalget

kapitel 10

Åtgärder

kapitel 4

Klåda i halsen

kapitel 4

Trånghetskänsla i halsen

Sväljningsbesvär

kapitel 9

Tonsillförstoring

Andra godartade oftast symtomlösa tonsillförändringar

se sidan 213

Akut faryngit – rinofaryngit (svalgkatarr)

Akut faryngotonsillit/tonsillit

Etiologi och epidemiologi

Klinik

Virusorsakade faryngotonsilliter

Mononukleos (körtelfeber)

Streptokockfaryngotonsillit

Bärarskap

Diagnostik av faryngotonsillit

Utförande av snabbtest-svalgodling

Övrig diagnostik

Handläggning vid symtomet halsont

Behandling av GAS-faryngotonsillit

Recidiv av GAS-faryngotonsillit

Orsaker till recidiv

Diagnostik vid recidiv

Behandling av recidiverande GAS

Behandling eller inte?

Smitta och smittspårning

www.sos.se

Komplikationer

Peritonsillit (halsböld)

Epidemiologi och etiologi

Symtom och klinik

Behandling

Tonsillhypertrofi (hyperplasi)

Fynd

När remittera?

Detritusproppar (kronisk tonsillit)

Behandling

kapitel 5

Tonsilloperationer

Remissindikationer för tonsilloperation

Obstruktion

Infektion

tabell 6.3

Tonsillcancer

Epidemiologi och etiologi

Symtom och klinik

Behandling

Litteraturförteckning

www.studentlitteratur.se/32999